ALV 2019

Op dinsdag 16 april 2019 houdt VvE Singhelschild haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in The Colour Kitchen, Arthur van Schendelstraat 500. De aanvang is om 19.30 uur. Op deze pagina (alleen toegankelijk voor eigenaren) vindt u de stukken voor de vergadering.

Machtigingsformulier

Het bestuur doet een dringend beroep op u bij deze vergadering aanwezig te zijn. Mocht u verhinderd zijn, dan vragen wij u een ander te machtigen om voor u de vergadering bij te wonen en stemrecht uit te oefenen. Dat voorkomt ook dat wij een 2e vergadering moeten organiseren (onnodige tijd en kosten), als te weinig eigenaren vertegenwoordigd zijn. U kunt eenvoudig ons online machtigingsformulier invullen. Als u niet weet wie u moet machtigen, kunt u ook onze secretaris Jacqueline Veldhoen machtigen. Let wel op dat u haar op naam machtigt en niet op alleen de functie.